Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN

CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

PERFIL PROFESIONAL: Permite proporcionar coidados auxiliares ó doente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contorno como membro dun equipo de enfermería nos centros sanitarios e de saúde bucodental.

ENSINANZAS: (1400 horas)

Módulos formativos Horas
Formación en centros de traballo 440
Técnicas básicas de enfermería 320
Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente 130
Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica 130
Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
Relacións no equipo de traballo 55
Formación e orientación laboal 55
Horas a disposición do centro 55

TITULACIÓN: Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería.

SAÍDAS LABORAIS: Auxiliar de enfermería –clínica, de balnearios, de atención primaria e de coidados de enfermería a domicilio-.
Auxiliar (bucodental, xeriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiais e de saúde mental).

SAÍDAS ACADÉMICAS: Ciclo Superior (mediante proba de acceso) e Bacharelato.

INSTALACIÓNS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁCTICOS: Aula taller de enfermería, aula polivalente e gabinete bucodental.
Gabinete de saúde bucodental. Carros de curas. Camas, padiolas, mesas de exploración, cuna, sillas de rodas e material ortopédico. Boneco adulto e infantil para prácticas. Modelos en tres dimensións de esqueleto, músculos e reanimación cardiopulmonar. Instrumental de toma de constantes e de exploración.
Vídeo-tv, retroproxector, ordenadores e impresora. Extensa bibliografía e cds interactivos.

1 comentario

daniel -

Unha proba