Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

RECURSOS DIDÁCTICOS EN INTERNET

Un dos módulos formativos do Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos é o de "Sistemas de transmisión e freada" con 165 horas de formación.
Para favorecer a aprendizaxe do módulo, podemos recomendar os seguíntes recursos:
1.- Funcionamento do embrague de resortes.
2.-Funcionamento do embrague de diafragma.
3.-Embrague de fricción tipo diagrama.
4.-Funcionamento da caixa de cambios.
5.-Funcionamento dun engranaxe planetario.
6.-Funcionamento do freo de disco.
7.-Funcionamento do freo de tambor.

Información facilitada por José Luis Fernández Sampedro

0 comentarios