Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

RECURSOS DIDÁCTICOS SOBRE A SAÚDE

O mundo da saúde ten unha importante presenza nos medios de comunicación e, internet representa un recurso de especial interese para dar a coñecer temas relacionados coa saúde.
Neste sentido, consideramos que pode ser de utilidade visitar a páxina de SAÚDE do xornal EL MUNDO. Facilita datos sobre distintos temas de actualidade (cancro, sida, tabaco,etc) e proporciona unha manchea de recursos (gráficos, documentos, fotografías, animacións, etc). Visita El Mundo.es SALUD.
Para rematar, sinalar que o xornal EL PAÍS conta cunha web específica sobre temas de saúde, que podemos visitar en WEBSALUD.COM

0 comentarios