Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN

CICLO MEDIO DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA E CONDUCCIÓN DE LIÑAS

PERFIL PROFESIONAL: Realiza-lo mantemento e reparación de maquinaria e equipo industrial, montar automatismos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos e facer montaxes electromecánicos de maquinaria e de equipo industrial.

ENSINANZAS: (2000 horas)

Módulos formativos Horas
Formación en centros de traballo 380
Técnicas de mecanizado para o mantemento e montaxe 290
Montaxe e mantemento mecánico 220
Automatismos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos 215
Electrotecnia 185
Montaxe e mantemento eléctrico 185
Conducción e mantemento de liñas automatizadas 145
Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
Horas a disposición do centro 80
Seguridade na montaxe e mantemento de equipos e instalacións 55
Relacións no equipo de traballo 55
Calidade na montaxe e proceso 55
Formación e orientación laboral 55

TITULACIÓN: Técnico en Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e Conducción de Liñas.

SAÍDAS LABORAIS: Montaxe e mantemento de instalacións. Metalurxia e fabricación de productos metálicos. Industrias de construcción de maquinaria, servicios, téxtil, alimenticias, vehículos e equipo mecánico. Reparación de maquinaria e equipo industrial.

SAÍDAS ACADÉMICAS: Ciclo Superior (mediante proba de acceso) e Bacharelato.

INSTALACIÓNS, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁCTICOS: Taller de mantemento, de equipos electrotécnicos e de mecanizado. Laboratorio de sistemas automáticos dotado de ordenadores e equipos para a simulación de programas técnicos e aula polivalente.

0 comentarios