Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

Programas de Garantía Social 2005/2006

Programas de Garantía Social 2005/2006 O Plan Galego de Formación Profesional refírese aos programas de garantía social no seu punto 6.2.4 ao propor un plan de reforzo da implantación destes
programas. Por elo, se publica no Diario Oficial de Galicia (2 de marzo de 2005) a Resolución pola que se regula o desenvolvemento dos programas de garantía
social en centros públicos para o curso 2005/2006.
Máis información facendo clic aquí.

0 comentarios