Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN AXUDANTE DE MECÁNICA XERAL E ELECTRICIDADE DO VEHÍCULO

774 horas ( 929 periodos )
+ 1 mes de prácticas en empresa

I.E.S. GARCÍA BARBÓN
PERFIL PROFESIONAL
Auxiliar de mantemento do vehículo
ENSINANZAS
Formación básica ( 182 horas )
Formación e orientación laboral ( 52 horas )
Titoría ( 26 horas )
Actividades complementarias ( 52 horas )
Formación profesional específica e técnico-profesional ( 462 horas )
Prácticas en empresa (“voluntarias”) ( 1 mes )
TITULACIÓN
Certificación
SAIDAS LABORAIS
Talleres de reparación de vehículos
SAIDAS ACADÉMICAS
Permite realizar as probas de acceso ós ciclos de grao medio

0 comentarios