Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

OFERTA FORMATIVA DO IES GARCÍA BARBÓN

OPERARIO DE CONSTRUCCIÓNS METÁLICAS EN ALUMINIO
774 horas ( 929 periodos )
+ 1 mes de prácticas en empresa

I.E.S. GARCÍA BARBÓN
PERFIL PROFESIONAL
Fabricante de portas e ventás en aluminio
Colocador de estructuras de aluminio en obra
ENSINANZAS
Formación básica ( 182 horas )
Formación e orientación laboral ( 52 horas )
Titoría ( 26 horas )
Actividades complementarias ( 52 horas )
Formación profesional específica e técnico-profesional ( 462 horas )
Prácticas en empresa (“voluntarias”) ( 1 mes )
TITULACIÓN
Certificación
SAIDAS LABORAIS
Talleres de carpintería metálica
SAIDAS ACADÉMICAS
Permite realizar as probas de acceso ós ciclos de grao medio

0 comentarios