Blogia
FORMACIÓN PROFESIONAL

MATERIAIS DIDÁCTICOS PARA A PREPARACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Os materiais constan dunha programación para a parte científico-tecnolóxica e doutras tres programacións para as materias que compoñen a parte sociocultural da proba (Xeografía, Historia e Ciencias Sociais, Lingua Galega e Literatura e Lingua Castelá e Literatura).
Para poder consultar os materiais hai que visitar a páxina de Formación Profesional.

0 comentarios